miércoles, 22 de enero de 2014

Convocatoria de JUNTA GENERAL ORDINARIA 02-02- 2014


Vos informen que queda convocada la Junta General Ordinària que tindrà lloc al nostre maset el proper dia 2 de Febrer a les 11 h. en primera i a les 11:30 h en segona convocatòria per a tractar el següents punts del dia :

1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de la darrera acta (10-09-13).
2.- Estat de comptes any 2013.
3.- Pressupost any 2014.
4.- Presentació pla d'actuacions i objetius 2014-2016.
5.- Presentaciò i aprovació, si procedeix, proposta Mig Any 2014.
6.- Sant Isidre 2014 ( discomóvil, barra bar ..... etc).
7.- Presentació i aprovació,si procedeix,proposta reserva capitanies.
8.- Estudi canvi quotes festers. 
     Presentació i valoració.
9.- Precs i preguntes.

La Secretària
Elena Albero Garcia


No hay comentarios:

Publicar un comentario